За нас

Бизнес тема са конференции и семинари по актуални теми, които се провеждат от началото на 2017 г. Бизнес клас са обучителни курсове по финансови и икономически теми, които продължават няколко дни и завършват с тест или задача (в сила от 2018 г.).

Организатор: Медийна лаборатория ЕООД

ЕИК 202453994

Медийна лаборатория издава сайтовете economix.bg и eurozone.bg (от 2018 г.) и извършва проучвания за компании по заявка. През миналата година организирахме няколко конференции и семинари, в които участваха представители на правителството и водещи експерти.