Лекторите на форума за еврофондове

Анна Николова

Анна Николова

Анна Николова е заместник главен директор на главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в  МТСП.
Работи в дирекцията от 2003 г.  до момента в областта на управление на предприсъединителни и структурни инструменти на ЕС.

 

 

 

 

 

Деница Николова

Деница Николова

Деница Николова е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Тя заемаше тази длъжност и от ноември 2014 г. до януари 2017 г. Г-жа Николова има над 20 години професионален опит, голяма част от който е свързан с управление на проекти. Била е още началник-отдел в дирекция „Национален фонд“ към Министерството на финансите и главен директор на главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, както и ръководител управляващия орган на оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. Завършила е Университета за национално и световно стопанство в София, специалност „Финанси“ със степен магистър по икономика. Има специализация „Управление на европейски структурни фондове“.

д-р Десислава Николова

ИПИ
Десислава Николова

Десислава Николова е главен икономист в Института за пазарна икономика. Притежава докторска степен по икономика от Университета за национално и световно стопанство, магистърска степен по Международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство и магистърска степен по икономика от Централноевропейския университет (Будапеща, Унгария).
Нейните професионални интереси и експертни знания са в областта на макроикономиката и финансовия анализ, монетарната политика, валутните кризи, обменните курсове и иконометричното моделиране.
Преди да се присъедини към екипа на ИПИ Десислава Николова е работила като макроикономически анализатор в отдел „Инвестиционно банкиране“ на Райфайзенбанк (България), съветник по икономически въпроси и въпроси на Европейския съюз към Британското посолство в София и старши анализатор и редактор към Интернет Секюритис, дъщерна компания на Euromoney.
Владее английски, испански и португалски.

Ивелина Пенева

Ивелина Пенева

Ивелина Пенева e главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“=
Тя притежава две магистратури от Софийския университет „Климент Охридски“ – по право и право на Европейския съюз.
Преди да поеме управлението на една от най-успешните оперативни програми „Иновации и конкурентоспособност“ се е занимавала с одит на средствата от Европейския съюз. Професионалната й кариера минава и през централното звено за финансиране и договаряне към министерство на финансите. Работила е и в министерството на държавната администрация.

Д-р Лозана Василева

Лозана Василева

Д-р Лозана Василева е заместник министър на на земеделието, храните и горите. Тя има дълъг професионален опит в системата на министерството  и ДФ „Земеделие“ -Разплащателна агенция (ДФЗ-РА). Защитава докторска степен по аграрна икономика в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и специализира биоземеделие в Университета Южна Бохемия в Чехия. Василева има поредица от научни публикации на тема „Икономически ефекти от биологичното производство в земеделието“.

В периода 2003 г. – 2004 г.  Лозана Василева работи като старши експерт по агростатистика в Областна дирекция „Земеделие и гори“ в гр. Пазарджик. От 2004 г. до 2009 г. е счетоводител, а от 2009 г. е директор на Областната дирекция на ДФ „Земеделие“ в Пазарджик. С решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ от 29 август 2014 г. тя е назначена за изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ – РА. От ноември 2014г. до февруари 2017 г. е заместник-изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“- Разплащателна агенция. Владее английски и френски език.

Кристина Цветанска

Кристина Цветанска

Кристина Цветанска е председател на Българската асоциация на консултантите по европейски програми.  Тя е изпълнителен директор на консултантската компания ЕЛАНА Инвестмънт от 2006 г.

Кристина Цветанска е консултант с 16-годишен опит в предприсъединителни програми на ЕС, оперативните програми на ЕС и международни донорски програми.  Тя се присъединява към ЕЛАНА Инвестмънт в края на 2002 г. като ръководител „Финансово-икономически анализи”. Работила е като експерт „Европейски схеми” в ДФ Земеделие през 2002 г. и има 7-годишен опит като финансист в банковия сектор. Завършила е специалност „Банково дело“ в УНСС.

Малина Крумова

Малина Крумова

Малина Крумова е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството от май 2017 г., а преди това бе вицепремиер по еврофондовете в служебното правителство.
От 1998 година се занимава с управление на проекти и програми.
През 2007 г. постъпва в Министерство на околната среда и водите като експерт в Управляващия орган на ОПОС, а от 2009 г. е директор на дирекцията и ръководител на оперативната програма.
В периода март-май 2013 г. е заместник-министър на околната среда и водите.
От ноември 2014 г. е в Администрацията на Министерски съвет и се занимава с координацията на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Участва в групата на високо равнище, сформирана от Европейската Комисия за опростяване на Кохезионната политика.
Завършила е Американския университет, Благоевград със специалност политология и международни отношения.
Притежава магистърска степен от съвместна програма на Университета в Болоня и Университета в Сараево по „Демокрация и човешки права в Югоизточна Европа”.

Дилян Димитров

Дилян Димитров е основател на Eleven Venture Fund, който инвестира в над 200 стартъпа в Централна и Източна Европа след 2012. Фондът е финансиран по Jeremie и е един от успешните примери за прилагане на финансовите инструменти през първия програмен период. Преди това е бил вицепрезидент на Bedminster Capital Management и главен финансов директор в Mercurius Sofia. Завършил е бизнес администрация в СУ „Климент Охридски”.

Евгений Иванов

Евгений Иванов

Евгений Иванов е Генерален мениджър на “Евроконсултантс България С.А.” АД и Директор на Офис за технологичен трансфер “ЕвроТехТранс”. Г-н Иванов е магистър по “Европейска интеграция” от НБУ и Магистър по биохимия и микробиология от Биологическия факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”. Има над 20 г. опит в областта на икономическото и регионалното развитие, инвестициите и малките и средните предприятия. Бил е главен секретар на Агенцията за чуждестранни инвестиции, изпълнителен директор на Български икономически форум, като от 15 г. работи в сферата на подготовката и управлението на проекти с европейско финансиране. От 5 години е директор на Офис за технологичен трансфер “ЕвроТехТранс”.


д-р Евгений Кънев

Евгений Кънев

Евгений Кънев е Доктор по икономика, управляващ съдружник на инвестиционна консултантска компания „Маконис“.
Бил е управляващ директор за Европа на американската компания Tello Corporation и директор Корпоративни финанси в KPMG България. В дългогодишната си кариера на инвестиционен консултант е ръководил голям брой проекти за сливания и придобивания, бизнес оценки и финансирания в редица страни от Източна Европа и Ирландия.
Има магистърска степен по бизнес администрация от Illinois State University (USA) и Диплома по финанси и счетоводство на Асоциацията на сертифицираните експерт счетоводители на Великобритания (ACCA). Специализирал е корпоративни финанси във Великобритания, Белгия и Германия. Макроикономист на ICC за България. Автор е на книгата „Публично-частно партньорство. Принципи, модели и политики за частно предлагане на публични услуги“.

д-р Кирил Величков

Кирил Величков

Кирил ръководи Управление Европейски проекти и Финансови институции в СИБАНК и Центъра за компетенции за Европейски Финансови Инструменти на КВС ГРУП. Той представлява KBC Group в работната група за кредитни гаранции по линия на Vienna Initiative, както и Асоциацията на банките в България при програмиране на еврофондовете 2014-2020. Кирил е член на Комитета за корпоративна социална отговорност на KBC в България.

Кирил има над 19 години опит в работата с европейски програми. Той е работил по програмите ФАР и Сократ, както и в Института Гьоте, където е отговарял за европейските проекти в рамките на Югоизточна Европа. Кирил е консултирал български и чуждестранни министерства и е бил независим експерт към Европейската Комисия. Има опит като  университетски преподавател.

Той има над 40 публикации, през 2003г. получава Докторска степен по въпросите на Европейски Структурни и Предприсъединителни Фондове.

д-р Румен Атанасов

Румен Атанасов

Румен Атанасов е доктор на техническите науки, със специалност промишлена електроника и радиотехника. Той има дългогодишна кариера в Института по електропромишленост „Н. Белопитов“, където е ръководител на редица R&D проекти по промишлена електроника, а от 1984-1990 г. е зам.-директор. Автор е на около 60 изобретения, организирал е високотехнологични производства в редица машиностроителни предприятия в България. Председател е на Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) от 1999 г.

(По азбучен ред)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *