Другите за нас

Подробен репортаж от конференцията Бизнес тема: Еврофондове, публични програми и интелигентен растеж ще намерите в economix.bg. Събитието бе широко отразено от други медии:

Investor.bg с подробен репортаж за Еврофондове, публични програми и интелигентен растеж

Фокус с акцент върху темата за финансови инструменти

Синор по темата за еврофондовете

Труд за конференцията за еврофондове

Български фермер за конференцията за еврофондове

Сайтът на ОПИК също отрази конференцията Еврофондове, публични програми и интелигентен растеж

Предишни събития

Статия в Инвестора за събитието, посветено на промените в Закона за особените залози

В. Стандарт за семинара за Закона за особените залози

В. Капитал за конференцията, посветена на Данък Уикенд

В. СЕГА за конференцията, посветена на Данък Уикенд

Обобщение на дискусията, посветена на плоския данък

Сп. Мениджър за дискусията за плоския данък