Нов форум за социалния дъмпинг

Горещата тема за командированите работници ще бъде обсъдена по време на конференцията Бизнес тема: Социалният дъмпинг и трудовата мобилност, която се организира със съдействието на Българска стопанска камара на 17 октомври.

Има ли риск дискусията за директивата за командированите работници да предреши дебата по изграждането на социалния стълб в Европа? Възможна ли е другата гледна точка – България трябва да се противопостави на износа на трудови ресурси, в чието образование е инвестирала? Ако се затвори границата пред временната емиграция, няма ли да дадем тласък на постоянната? По какъв начин изискванията за равно заплащане ограничават трудовата мобилност? Как това ще се отрази на конкурентоспособността на българските компании?

Това са само част от въпросите, които ще бъдат обсъдени в първата част.

Във втората част експертите ще разяснят приложимите правила за различните хипотези – например, при вътрешно корпоративен трансфер. Ще търсим отговори на следните въпроси: Кога се прилага директивата за командированите работници и кога е налице обикновена командировка? Има ли изключение за транспортните работници? Какви са процедурите, когато трябва да се съблюдава законодателството на различни страни? Какво означава командироване в рамките на предоставяне на услуги?

Програма