Четири актуални правни теми през декември

Economix.bg организира семинара Актуални правни проблеми на 5 и 6 декември 2017 г., който ще обхване четири теми – ГПК, предстоящия закон за мерките срещу пране на пари, правилата за защита на личните данни и регистрацията на фондации.

Първата тема, която засяга широк кръг лица, е очакваният нов закон за мерките срещу изпиране на пари.  Законът, чието окончателно гласуване предстои, предвижда мерки за превенция на използване на финансовата система за изпиране на пари, извършване на комплексна проверка и идентифициране на действителния собственик на дружествата. Новият закон засяга много голям кръг лица – от банки, лизингови компании и застрахователи до политически партии, спортни клубове, брокери на имоти и ЧСИ.

Основен лектор по тази тема е адвокат Димитър Цвятков от Си Ем Ес София. Компанията е юридически партньор на събитието.

Във втората част по желание на нашите клиенти ще обсъдим още веднъж темата за подготовката за въвеждане на Регламента за защита на личните данни. Лектор отново ще бъде Анна Бюсон, която ще акцентира върху практическите стъпки за постигане на съответствие с GDPR.

НПО, освен че са сред засегнатите от закона срещу изпирането на пари, подлежат на задължителна пререгистрация. Това се отнася до 45 хиляди юридически лица с нестопанска цел – фондации и сдружения. Изискванията ще бъдат представени от адв. Анна Пенакова.

Основен фокус на форума са последните промени в ГПК, които засягат изпълнителното и заповедното производство и на които ще бъде посветен целият втори ден от семинара. Лектор ще бъде проф. Валентина Попова, преподавател в СУ „Климент Охридски“ и ЮЗУ.

Форумът е в Новотел София – бул. Цариградско шосе 115Н. На разположение на гостите има паркинг. Най-близка спирка на обществения транспорт – УМБАЛ Св. Анна (тролеи 1, 5, 3, 6, 8, автобуси 84, 76 184, 204, 213, 304, 305, 306, 604)

 

ПРОГРАМА

5 декември 2017

 

08:4509:00

Регистрация

09:0010:30

Предстоящият Закон за мерките срещу изпиране на пари

Лектор: адв. Димитър Цвятков, СиЕмЕс София

Акценти:
·         Правна рамка за законопроекта и примери от други държавни членки на ЕС
·         Кръгът от засегнати лица от приложното поле на законопроекта

10:30-10:45

Кафе-пауза

10:4511:30

Новият Закон за мерките срещу изпиране на пари

Лектор: Димитър Цвятков, СиЕмЕс София

Акценти:
·        Регистър на действителните собственици
·         Административни мерки по прилагане на закона

11:30-12:00

Кафе-пауза

12:00-12:15

Новости в регистрите, администрирани от Агенция по вписванията.

Единна входна точка. Пререгистрация на ЮЛНЦ

Лектор: Биянка Трифонова, началник Информационни системи и регистри в АП

12:15-13:00

ЮЛНЦ – Новости в режима на регистрация. Пререгистрация

Лектор: Анна Пенакова, адвокат

13:00-13:15

Въпроси – отговори

13:1513:45

Кафе-пауза. Регистрация следобедна сесия

13:4515:15

Новите правила за защита на личните данни (GDPR). Практически стъпки

Лектор: Анна Бюсон, консултант

15:15-15:30

Въпроси-отговори. Закриване

 

6 декември 2017

 

9:15-9:30

Регистрация

09:3011:00

Последните изменения в ГПК (начало)

Акценти:

Измененията по отношение на призоваванията, таксите, разноските и подсъдността Измененията в касационното производство. Измененията в обезпечителното производство

Измененията в заповедното производство

Измененията в изпълнителния процес

Компетентност. Покана за доброволно изпълнение. Особен представител. Прекратяване и приключване на изпълнителния процес. Обжалване. Съразмерност. Несеквестируемост. Присъединяване на кредитори. Електронен запор върху вземане по сметка в банка.

Измененията по отношение на оценката. Непротивопоставимост. Изменения при наддаването в публичната продан и въвода във владение на купувача. Електронен публичен търг, изпълнение върху обособена част от предприятие, изпълнение върху обекти индустриална собственост

Лектор: Проф. Валентина Попова

11:00-11:30

Кафе-пауза

11:3013:00

Последните изменения в ГПК (продължение)

Лекция и дискусия

13:00-14:00

Обедна пауза

14:00-15:30

Последните изменения в ГПК (продължение)

  • Лектор: Проф. Валентина Попова

Лекция и дискусия

15:3016:00

Кафе-пауза

16:0016:45

Последните изменения в ГПК (продължение)

Лекция и дискусия

16:45

Закриване

 

Цените за регистрация са в линка по-долу. След като формата се зареди, трябва да изберете количество, за да се зареди цена. Отстъпките за бройка са приложени в общата цена.

Свързани текстове

Защитен: Над 140 представителя на бизнеса обсъдиха GDPR