Лични данни

Новата Бизнес тема – на 5 октомври

Информационен партньор

БАИТ

Медиен партньор

 

На 5 октомври 2017 г. в София ще се състои конференция

Бизнес тема: Новите правила за защита на лични данни.

Събитието ще събере представители на администрацията и бизнеса, включително представители на банките и ИТ сектора.

Лекторите ще представят новия Общ регламент за защита на личните данни, който ще се прилага от май 2018 г. и засяга на практика всички компании.

Ще бъдат разгледани практически аспекти, свързани с влиянието на новите изисквания за криптиране и заличаване на лични данни върху доставчиците на ИТ услуги, агенции за подбор на персонал, училища и болници, счетоводни къщ­и, финансови институции.

Вижте локацията

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

9:00-9:30 часа Регистрация. Откриване

9:309:45 часа Лекция: Философията на новия регламент за личните данни

Лектор: Венцислав Караджов , председател на Комисията за защита на личните данни

9:45-10:30 часа Лекция:  Нови задължения на администраторите на лични данни и обработващите лични данни. Видове лични данни. Определяне на длъжностно лице. Регистри. Защо етичният кодекс е  важен за браншовите организации?

Лектор: Цанко Цолов, член на Комисията за защита на личните данни

10:30-10:45 часа Въпроси

10:4511:00 часа Кафе пауза

11:00-11:45 часа Лекция: Организационни мерки.Одит на въведените политики и правила. План за съответствие. Сертифициране и самооценка. Добри практики

Лектор: Анна Бюсон, консултант

11:45-12:30 часа  Лекция: Технологични мерки. Какво трябва да знаят ИТ отделите за GDPR?

Лектор: Ина Найденова, консултант, представител на БАИТ

12:30-12:55 часа Дискусия: Профилиране и заличаване на лични данни. Изрично съгласие на служителя при събиране на определени лични данни.  Други критични области

(с възможност за онлайн задаване на въпроси от участниците по време на самата дискусия)

12:55 часа Закриване

Регистрация

За контакти: office@economix.bg, тел. 359878914434