Общи условия на конференциите Бизнес тема и обученията Бизнес клас

Бизнес тема са конференции и семинари по актуални теми. Бизнес клас са обучителни курсове по финансови и икономически теми, които продължават няколко дни и завършват с тест или задача.

Входът за Бизнес тема е платен с изключение на достъпа на лекторите, сътрудниците, представители на партньорските организации и представители на медиите (по предварително изготвен списък), когато такива покани са били изпратени.

Събитията не включват обяд, освен ако не е изрично обявено.

Подреждането на залата е тип театър. При възможност то може да бъде класна стая ( с маси за писане).
Материалите от събитията и обобщение на дискусията се изпращат на участниците на посочения от тях електронен адрес.
Предварително поставените въпроси към лекторите имат приоритет и се насърчават.

Изпращането на заявка без постъпило плащане не гарантира участие в събитието. Местата се пазят до пет работни дни, но не по-късно от три дни преди датата на конференцията.

Всички заявени места трябва да бъдат заплатени до три работни дни преди датата на събитието.

В случай на недостиг на места в залата, приоритет имат по-рано платените заявки.

Възможно е друг представител на компанията да присъства вместо предварително заявен участник, при уведомление чрез имейл.

Заявки, неплатени в срок от 5 дни, се анулират. Участникът може да направи повторна заявка, ако има свободни места.

НОВО! Когато събитието е разделено на модули, има възможност различни представители на една компания да посетят различните модули без допълнителна такса. Сертификатите, когато такива са предвидени, се издават на заявените участници за всеки модул.

При невъзможност за участие, заявена до десет работни дни преди събитието, организаторите възстановяват платената сума минус 15% административна такса, но не по-малко от 20 лева на билет.

При платена заявка и невъзможност за участие организаторите могат да предоставят достъп до следващо събитие, ако има такава възможност.

Не се приемат плащания в брой.

По време на събитието се правят видеозаписи и снимки, които ще бъдат използвани с цел маркетинг. Участници, които не желаят да бъдат заснемани, следва да предупредят предварително. Те ще бъдат настанени по начин, който изключва заснемане.

Работният език е български. Когато присъстват чуждестранни лектори, организаторите осигуряват превод. Извън този случай не е предвиден превод от български за чуждестранни лица, гости на събитието.

Възможностите за достъп на лица с увреждания зависят от локацията. При необходимост от специално съдействие, моля, свържете се с нас, преди да заплатите билета си.

Политика на съхранение и защита на личните данни

Попълвайки заявка, участниците се съгласяват изрично да предоставят определени данни, необходими за тяхната идентификация. Имейли и други лични данни на участниците не се предоставят на лица извън организаторите.

Регистрирайки се за събитията, участниците се съгласяват с условията за обработка на лични данни. Участници, които не желаят да предоставят трите си имена, електронна поща и други лични данни, могат да се регистрират като дойдат на място и представят вносна бележка или копие от нареждане за банков превод, извършен чрез РИНГС. Това не ги освобождава от задължението да предоставят данни за издаване на фактура в съответствие с изискването на българското законодателство. Това не им гарантира участие, ако всички места за запълнени.

НОВО!
Съгласие за обработка на лични данни

Ние, екипът на Медийна лаборатория ЕООД, който се занимава с организацията на събития, бихме желали да поддържаме връзка с вас, за да можем да ви информираме за бъдещи събития.
Данните, които ни предоставяте във връзка с регистрацията включват имена на участници, електронна поща и телефонен номер и работодател.
Тези данни се използват единствено за целите на Бизнес Тема и Бизнес клас (организация на конференции и семинари).
Те не се използват за други дейности на компанията.
Те не се споделят с други организации в България.
С настоящето се съгласявам да получавам промоционални и информационни материали, свързани с конференциите и семинарите на електронната си поща.
Максималният срок за използване на тази информация е три години.
Всеки участник има възможност да достъпи данните си чрез линка, който е получил в потвърдителния имейл.
Участниците имат право да поискат да бъдат отписани от списъка по всяко време след събитието, в което са участвали.