Лекторите на форума за ГПК, закона за мръсните пари и GDPR

Представяме лекторите на семинара Актуални правни проблеми  (по азбучен ред), който ще засегне теми като промените в ГПК, GDPR и закона за мерките срещу изпиране на пари. Събитието се провежда на 5 и 6  декември 2017 г. в Новотел София.

Анна Бюсон е Старши консултант в отдел Управление на риска, Делойт Одит.
Тя притежава повече от 15 години опит в областта на разработване и внедряване на системи за управление по различни международни стандарти, оптимизация на процеси, вътрешни и сертификационни одити.
В ролята си на консултант, тя е участвала като член или ръководител на екип при разработване, внедряване и подготовка за сертифициране на системи за управление на качеството, информационната сигурност, здравето и безопасността при работа, непрекъснатостта на процесите в над 150 български, македонски и сръбски фирми от различни индустрии. Работила е по проекти, свързани с анализ и оптимизация на процеси, реинженеринг, одити и обучения.
В Делойт Одит е от началото на 2016 г., където се занимава с проекти, свързани с управление на риска, информационна сигурност, включително и с анализ за съответствие с изискванията на GDPR.

Г-жа Бюсон вече бе лектор на конференцията за GDPR, организирана съвместно с БАИТ на 5 октомври.

Анна Пенакова е адвокат, член на САК от 2002 г. Тя е завършила СУ „Климент Охридски“ и Институт за американско право в съдружие с Университета Джордж Вашингтон, Юридически факултет, Вашингтон, САЩ. Анна е и медиатор, вписана в Единния регистър на медиаторите при Министерство на правосъдието от 2014 г. Тя специализира в следните области: Търговско и дружествено право; Преобразуване и придобиване на търговски дружества; Право на информационните технологии и електронните съобщения; Недвижими имоти и строителство; Околна среда, подземни богатства и управление на отпадъците; Обществени поръчки и концесии.

Проф. Валентина Попова, която ще представи промените в ГПК,
е един от изявените преподаватели по право в СУ „Климент Охридски“, където преподава от 1986 г. От 2012 г. и по настоящем е професор по граждански процес в СУ и ЮЗУ.
От 1994 год. е адвокат.
Включена е в списъка на синдиците на Министерството на правосъдието.
Проф. Попова е арбитър в Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация и в АС към Асоциацията на микропредприятията и Арбитражния съд при КРИБ.
През 1994 год. е работила като експерт в работната група за законопроекта на част IV на Търговския закон “Несъстоятелност”, а през 1996-1998 г., 2000-2001г. в работните групи за законопроектите за нейното изменение; през 1995-1996 год. – в работната група за изменение и допълнение на ЗБКД в частта за особения надзор, оздравяването и несъстоятелността на банките. През 2003 -2004 г. е работила в работната група по българо-австрийската програма за изменение на част ІV на ТЗ „Несъстоятелност“.

Проф. Попова има множество научни публикации, както и становища по законопроектите за банковата несъстоятелност, измененията на ГПК, измененията на Несъстоятелността.
Била е лектор в семинарите по проблемите на несъстоятелността, както и за измененията в ГПК, организирани от “Центъра за обучение на магистрати”, Министерството на правосъдието, “Национален център за юридическо образование”, АПИС, СИЕЛА и други органи и организации.
Проф. Попова има специализации в Женевски университет (“Несъстоятелност”), три специализации в  Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Universität des Saarlandes, Саарбрюкен, две специализации в Университа в Кьолн, както и в Академия по европейско право – гр. Триир, Германия, Университета на Хайделберг, Германия и към НАТО.

Димитър Цвятков е адвокат в Си Ем Ес София от 2006 г. Завършва право в Университета Лудвиг Максимилиян в Мюнхен, Германия. Член е на Адвокатските колегии в Мюнхен и София.

Димитър фокусира работата си в областта на банковия, финансовия, корпоративния и данъчен сектор. Консултира сделки при финансиране на недвижими имоти, реструктурирания на договори за заем, изпълнения на обезпечения, както и по отношение на процедури по несъстоятелност и съдебни спорове. В допълнение към работата му с банки на национално и международно ниво, Димитър съветва и средни и големи предприятия по широк спектър от търговски въпроси, включително и във връзка с въпроси, касаещи съответствие със законодателството.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК