Мерките срещу изпиране на пари и още три теми на форума за юристи

Мерките срещу изпиране на пари бяха в центъра на вниманието на участнниците в Актуални правни проблеми на 5 и 6 декември в Новотел София.

Водещата лекция бе на адвокат Димитър Цвятков от Си Ем Ес София, юридически партньор на форума. Той коментира очаквания нов закон, с който в българското законодателство се въвежда европейската директива срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма.
Някои от участниците определиха закона като рестриктивен и посочиха редица неясноти.

В следващата част бяха разгледани новостите в регистърното производство и пререгистрацията на юридически лица с нестопанска цел – фондации, сдружения и читалища.

Първият ден завърши с изложение по актуалната тема за новия регламент за защита на лични данни.

Целият втори ден на двудневния форум бе посветен на измененията в ГПК. Проф. Валентина Попова разгледа новостите в призоваването, обезпеченията, в заповедното и регистърното производство и се спря подробно на казусите, поставени от участниците.

Лекторите на форума за ГПК, закона за мръсните пари и GDPR

Представяме лекторите на семинара Актуални правни проблеми  (по азбучен ред), който ще засегне теми като промените в ГПК, GDPR и закона за мерките срещу изпиране на пари. Събитието се провежда на 5 и 6  декември 2017 г. в Новотел София.

Анна Бюсон е Старши консултант в отдел Управление на риска, Делойт Одит.
Тя притежава повече от 15 години опит в областта на разработване и внедряване на системи за управление по различни международни стандарти, оптимизация на процеси, вътрешни и сертификационни одити.
В ролята си на консултант, тя е участвала като член или ръководител на екип при разработване, внедряване и подготовка за сертифициране на системи за управление на качеството, информационната сигурност, здравето и безопасността при работа, непрекъснатостта на процесите в над 150 български, македонски и сръбски фирми от различни индустрии. Работила е по проекти, свързани с анализ и оптимизация на процеси, реинженеринг, одити и обучения.
В Делойт Одит е от началото на 2016 г., където се занимава с проекти, свързани с управление на риска, информационна сигурност, включително и с анализ за съответствие с изискванията на GDPR.

Г-жа Бюсон вече бе лектор на конференцията за GDPR, организирана съвместно с БАИТ на 5 октомври.

Анна Пенакова е адвокат, член на САК от 2002 г. Тя е завършила СУ „Климент Охридски“ и Институт за американско право в съдружие с Университета Джордж Вашингтон, Юридически факултет, Вашингтон, САЩ. Анна е и медиатор, вписана в Единния регистър на медиаторите при Министерство на правосъдието от 2014 г. Тя специализира в следните области: Търговско и дружествено право; Преобразуване и придобиване на търговски дружества; Право на информационните технологии и електронните съобщения; Недвижими имоти и строителство; Околна среда, подземни богатства и управление на отпадъците; Обществени поръчки и концесии.

Проф. Валентина Попова, която ще представи промените в ГПК,
е един от изявените преподаватели по право в СУ „Климент Охридски“, където преподава от 1986 г. От 2012 г. и по настоящем е професор по граждански процес в СУ и ЮЗУ.
От 1994 год. е адвокат.
Включена е в списъка на синдиците на Министерството на правосъдието.
Проф. Попова е арбитър в Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация и в АС към Асоциацията на микропредприятията и Арбитражния съд при КРИБ.
През 1994 год. е работила като експерт в работната група за законопроекта на част IV на Търговския закон “Несъстоятелност”, а през 1996-1998 г., 2000-2001г. в работните групи за законопроектите за нейното изменение; през 1995-1996 год. – в работната група за изменение и допълнение на ЗБКД в частта за особения надзор, оздравяването и несъстоятелността на банките. През 2003 -2004 г. е работила в работната група по българо-австрийската програма за изменение на част ІV на ТЗ „Несъстоятелност“.

Проф. Попова има множество научни публикации, както и становища по законопроектите за банковата несъстоятелност, измененията на ГПК, измененията на Несъстоятелността.
Била е лектор в семинарите по проблемите на несъстоятелността, както и за измененията в ГПК, организирани от “Центъра за обучение на магистрати”, Министерството на правосъдието, “Национален център за юридическо образование”, АПИС, СИЕЛА и други органи и организации.
Проф. Попова има специализации в Женевски университет (“Несъстоятелност”), три специализации в  Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Universität des Saarlandes, Саарбрюкен, две специализации в Университа в Кьолн, както и в Академия по европейско право – гр. Триир, Германия, Университета на Хайделберг, Германия и към НАТО.

Димитър Цвятков е адвокат в Си Ем Ес София от 2006 г. Завършва право в Университета Лудвиг Максимилиян в Мюнхен, Германия. Член е на Адвокатските колегии в Мюнхен и София.

Димитър фокусира работата си в областта на банковия, финансовия, корпоративния и данъчен сектор. Консултира сделки при финансиране на недвижими имоти, реструктурирания на договори за заем, изпълнения на обезпечения, както и по отношение на процедури по несъстоятелност и съдебни спорове. В допълнение към работата му с банки на национално и международно ниво, Димитър съветва и средни и големи предприятия по широк спектър от търговски въпроси, включително и във връзка с въпроси, касаещи съответствие със законодателството.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК

Четири актуални правни теми през декември

Economix.bg организира семинара Актуални правни проблеми на 5 и 6 декември 2017 г., който ще обхване четири теми – ГПК, предстоящия закон за мерките срещу пране на пари, правилата за защита на личните данни и регистрацията на фондации и сдружения.

Първата тема, която засяга широк кръг лица, е очакваният нов закон за мерките срещу изпиране на пари.  Проектът, чието окончателно гласуване предстои през декември, предвижда мерки за превенция на използване на финансовата система за изпиране на пари, извършване на комплексна проверка и идентифициране на действителния собственик на дружествата. Новият закон засяга много голям кръг лица – от банки, лизингови компании, инвестиционни посредници и застрахователи до политически партии, счетоводни къщи, брокери на имоти и ЧСИ.

Основен лектор по тази тема е адвокат Димитър Цвятков от Си Ем Ес София. Компанията е юридически партньор на събитието.

Във втората част по желание на нашите клиенти ще обсъдим още веднъж темата за подготовката за въвеждане на Регламента за защита на личните данни. Лектор отново ще бъде Анна Бюсон, която ще акцентира върху практическите стъпки за постигане на съответствие с GDPR.

НПО, освен че са сред засегнатите от закона срещу изпирането на пари, подлежат на задължителна пререгистрация. Това се отнася до 45 хиляди юридически лица с нестопанска цел – фондации и сдружения. Изискванията ще бъдат представени от адв. Анна Пенакова.

Основен фокус на форума са последните промени в ГПК, които засягат изпълнителното и заповедното производство и на които ще бъде посветен целият втори ден от семинара. Лектор ще бъде проф. Валентина Попова, преподавател в СУ „Климент Охридски“ и ЮЗУ.

Форумът е в зала Париж на Новотел София – бул. Цариградско шосе 115Н. На разположение на гостите има паркинг. Най-близка спирка на обществения транспорт е  УМБАЛ Св. Анна (тролеи 1, 5, 3, 6, 8, автобуси 84, 76 184, 204, 213, 304, 305, 306, 604)

ПРОГРАМА

5 декември 2017

08:4509:00

Регистрация

09:0010:30

Предстоящият Закон за мерките срещу изпиране на пари

Лектор: адв. Димитър Цвятков, СиЕмЕс София

Акценти:
·         Правна рамка за законопроекта и примери от други държавни членки на ЕС
·         Кръгът от засегнати лица от приложното поле на законопроекта

10:30-10:45

Кафе-пауза

10:4511:30

Новият Закон за мерките срещу изпиране на пари

Лектор: Димитър Цвятков, СиЕмЕс София

Акценти:
·        Регистър на действителните собственици
·         Административни мерки по прилагане на закона

11:30-12:00

Кафе-пауза

12:00-12:15

Новости в регистрите, администрирани от Агенция по вписванията.

Единна входна точка. Пререгистрация на ЮЛНЦ

Лектор: Бианка Трифонова, началник Информационни системи и регистри в Агенцията по вписвания

12:15-13:00

ЮЛНЦ – Новости в режима на регистрация. Пререгистрация

Лектор: Анна Пенакова, адвокат

13:00-13:15

Въпроси – отговори

13:1513:45

Кафе-пауза. Регистрация следобедна сесия

13:4515:15

Новите правила за защита на личните данни (GDPR). Практически стъпки

Лектор: Анна Бюсон, консултант

15:15-15:30

Въпроси-отговори. Закриване

 

6 декември 2017

9:15-9:30

Регистрация

09:3011:00

Последните изменения в ГПК (начало)

Акценти:

Измененията по отношение на призоваванията, таксите, разноските и подсъдността Измененията в касационното производство. Измененията в обезпечителното производство

Измененията в заповедното производство

Измененията в изпълнителния процес

Компетентност. Покана за доброволно изпълнение. Особен представител. Прекратяване и приключване на изпълнителния процес. Обжалване. Съразмерност. Несеквестируемост. Присъединяване на кредитори. Електронен запор върху вземане по сметка в банка.

Измененията по отношение на оценката. Непротивопоставимост. Изменения при наддаването в публичната продан и въвода във владение на купувача. Електронен публичен търг, изпълнение върху обособена част от предприятие, изпълнение върху обекти индустриална собственост

Лектор: Проф. Валентина Попова

11:00-11:30

Кафе-пауза

11:3013:00

Последните изменения в ГПК (продължение)

Лекция и дискусия

13:00-14:00

Обедна пауза

14:00-15:30

Последните изменения в ГПК (продължение)

  • Лектор: Проф. Валентина Попова

Лекция и дискусия

15:3016:00

Кафе-пауза

16:0016:45

Последните изменения в ГПК (продължение)

Лекция и дискусия

16:45

Закриване

 

Забележка: Отстъпките за бройка са приложени в общата цена.