Нов данъчен форум – СИДДО, МСФО, ЗДДС, ЗКПО

Медийна лаборатория организира форума Бизнес тема: Актуални данъчни и счетоводни проблеми.

Информационен партньор на събитието е Асоциация на индустриалния капитал в България.

Събитието ще засегне теми като:
– Международните стандарти за финансова отчетност;
– Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане в светлината на BEPS;
– Актуални проблеми на ЗКПО и ЗДДС;
– Отговорност на счетоводителя и мениджъра по ДОПК и Наказателния кодекс.

Форумът е насочен към финансови директори, главни счетоводители, консултанти и ръководители съответствие, като програмата през първия ден е ориентирана към средни и големи компании и/или компании, които имат бизнес с чужбина.

ПРОГРАМА

Първа част

28 февруари

 

9:15-10:45 Актуални проблеми на ЗКПО

Акценти: Облагане на личното потребление и скрито разпределение на печалбата.

Лектор: Димитър Войнов, данъчен експерт

10:45-11:15 Кафе пауза

11:15-12:00 Актуални проблеми на ЗКПО

Акцент: Преход към МСФО

Лектор: Димитър Войнов, данъчен експерт

12:00-13:00 Обедна почивка

13:00-14:30 Актуални проблеми на ЗДДС

Акценти: Корекции на ползван данъчен кредит.

Лектор: Валентина Василева, данъчен експерт

14:30-15:00 Кафе пауза

15:00-15:45 Актуални проблеми на ЗДДС
Акценти: Практика на Съда на ЕС – последни решения във връзка с ДДС

Лектор: Валентина Василева, данъчен експерт

15:45-17:00 Отговорност на счетоводителя и мениджъра по ДОПК и Наказателния кодекс

Лектор: Елеонора Сергиева (Попов, Арнаудов и партньори)

Втора част

17 май 2018

10:00-11:30

TBA

11:30-12:00 Кафе пауза

12:00-13:30 Многостранна конвенция за промяна на данъчните спогодби (СИДДО) и прилагане на мерките по проекта BEPS

Акценти:
Същност на Многостранната конвенция (MLI) и взаимодействието й с данъчните спогодби
Обща характеристика и структура на разпоредбите на MLI

Лектор: Иван Антонов, главен юрисконсулт в НАП

13:30-14:00 Обедна почивка

14:00-16:00 Преглед на най-важните промени и нови разпоредби, които въвежда Многостранната конвенция

Акценти:

  • Предотвратяване на злоупотребата с данъчни спогодби – тест за основната цел (PPT) и опростена разпоредба за ограничаване на облекченията (SLOB)
  • Новите правила за формиране на място на стопанска дейност (МСД)

Лектор: Иван Антонов, главен юрисконсулт в НАП

16:30-17:30 Нови изисквания към документацията и отчетността в светлината на GDPR

Лектор: адв. Бенислав Вътев (Попов, Арнаудов и партньори)

Акценти: Документиране на процесите по обработване на лични данни;
Счетоводната документация като източник на лични данни – как и колко време да съхраняваме;
Нововъведения в принципа на документиране на отношенията администратор – обработващ личните данни;
Документиране на съгласието за обработване на лични данни;
Отчетност при пробив в сигурността.

Регистрация Актуални данъчни проблеми

 

Другите за нас

медии

Подробен репортаж от конференцията Бизнес тема: Еврофондове, публични програми и интелигентен растеж ще намерите в economix.bg. Събитието бе широко отразено от други медии:

Investor.bg с подробен репортаж за Еврофондове, публични програми и интелигентен растеж

Фокус с акцент върху темата за финансови инструменти

Синор по темата за еврофондовете

Труд за конференцията за еврофондове

Български фермер за конференцията за еврофондове

Сайтът на ОПИК също отрази конференцията Еврофондове, публични програми и интелигентен растеж

Предишни събития

Статия в Инвестора за събитието, посветено на промените в Закона за особените залози

В. Стандарт за семинара за Закона за особените залози

В. Капитал за конференцията, посветена на Данък Уикенд

В. СЕГА за конференцията, посветена на Данък Уикенд

Обобщение на дискусията, посветена на плоския данък

Сп. Мениджър за дискусията за плоския данък

Конференция за Данък Уикенд

Новите разпоредби, свързани с личното ползване на фирмени активи – възстановяват справедливостта в данъчното облагане, но бизнесът среща сериозни трудности с прилагането им. Това стана ясно по време първия форум Бизнес брифинг: „Данък Уикенд”. Той бе организиран от economix.bg и комуникационна агенция ProWay със съдействието на Българска стопанска камара.

Много участници заявиха, че искат да спазят закона и дори да направят корекция за личното ползване през предходни години и да внесат данък, но имат неясноти. „Проблемът е, че много фирми работят в сенчеста икономика заради недомислиците в закона. Така че поне към тези светли фирми бъдете малко по-толерантни”, обърна се един от представителите на бизнеса към Росен Иванов, директор на „Данъчно-осигурителна методолия” в НАП, който бе сред лекторите.

Иванов представи новите моменти в облагането (или т. нар. Данък Уикенд и Данък Натура), като отговори на многобройните въпроси. Към самото закупуване на един актив трябва да вземете това решение – пълен или пропорционален данъчен кредит, каза той на участниците. Един орган по приходите доста трудно може да оспорва вашите намерения към определена дата. Иванов подчерта изрично, че разходите за пътуване от дома до местоработата, специално на управителите, са разходите за лично ползване, за което има и решение на Съда на ЕС.

По данни на НАП, покупките на леки автомобили с право на данъчен кредит през 2015 г. са достигнали сумата от 190 млн. лева, стана ясно на форума. А общата данъчна основа за периода 2013-2015 г., включително разходите за гориво и поддръжка на леки автомобили, доближава 920 млн лв.

Финансовият директор на БСК Станислав Попдончев представи резултатите от анкета сред членовете на работодателската организация, според която 60% от предприятията разполагат с активи, които се използват и за лични цели. От тях 42% са заявили, че изпитват големи затруднения при изчисляване, деклариране и внасяне на данъка, 35% изпитват малки затруднения и само 23% са отговорили, че не срещат трудности по прилагането. Попдончев представи и анализ на БСК, от който се вижда, че данъчните и осигурителни закони са най-често променяната нормативна уредба през годините.

Съдружникът в „Ърнст и Янг България” ЕООД Милен Райков и Антон Цонев, мениджър „Данъци” в международната компания представиха еволюцията на проблема на европейско ниво, както и практиката на Съда на ЕС. Райков, както и други участници, обърнаха внимание, че някои неща са неделими и водеща е т. нар. „доминантна употреба”.

Данъчните експерти Валентина Василева и Димитър Войнов проведоха практическо обучение във втората част на форума. Те трябаше да отговарят на множество въпроси, свързани с начина на документиране на доставките (например, използването на GPS отчети), разделянето на личното ползване, особено за телефони, разминаванията между ЗКПО и Закона за ДДС, брака на активи по ЗДДС, корекцията на данъчен кредит за минали периоди.

Повече можете да намерите на сайта на събитието.