Мерките срещу изпиране на пари и още три теми на форума за юристи

Мерките срещу изпиране на пари бяха в центъра на вниманието на участнниците в Актуални правни проблеми на 5 и 6 декември в Новотел София.

Водещата лекция бе на адвокат Димитър Цвятков от Си Ем Ес София, юридически партньор на форума. Той коментира очаквания нов закон, с който в българското законодателство се въвежда европейската директива срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма.
Някои от участниците определиха закона като рестриктивен и посочиха редица неясноти.

В следващата част бяха разгледани новостите в регистърното производство и пререгистрацията на юридически лица с нестопанска цел – фондации, сдружения и читалища.

Първият ден завърши с изложение по актуалната тема за новия регламент за защита на лични данни.

Целият втори ден на двудневния форум бе посветен на измененията в ГПК. Проф. Валентина Попова разгледа новостите в призоваването, обезпеченията, в заповедното и регистърното производство и се спря подробно на казусите, поставени от участниците.